Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lubocka dz. nr 77/13, 452, 450 obr. 12 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.243.2016  

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 250 na działkach nr 77/13, 452, 450 obr. 12 Nowa Huta wraz z przebudową sieci wodociągowej dn 110 w działce nr 77/13 obr. 12 Nowa Huta w rejonie ulicy Lubockiej w Krakowie"

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2017-01-25
Data publikacji:
2017-01-25
Data aktualizacji:
2017-01-25