Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Hoborskiego / dz. 258/1 , 99 Podgórze

AU-01-2.6743.7.236.2016.KFI

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Hoborskiego w Krakowie na działce nr dz. 258/1 , 99 Podgórze”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-12-29
Data publikacji:
2016-12-29
Data aktualizacji:
2016-12-29