Dokument archiwalny
Komunikat w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym liczby punktów sprzedaży.

 

Informujemy, iż Urząd Miasta Krakowa zbiera uwagi w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Krakowa.

 

Opinie i wnioski dot. zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Krakowa można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, lub wysłać pocztą na adres jw. oraz w formie elektronicznej na adres:  sa.umk@um.krakow.pl   w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

 

 

UCHWAŁA NR LVII/1151/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

 

 

Wykorzystanie limitu punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie (stan na dzień 12 stycznia 2017 r

 

INFORMACJA W SPRAWIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, PODEJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA KRAKOWA ORAZ INNE JEDNOSTKI W LATACH 2014 - 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-12-28
Data publikacji:
2016-12-28
Data aktualizacji:
2017-01-26