Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Złocieniowa Sucharskiego / dz. 239/13, 239/15, 239/26, 271/1 obr. 103, Podgórze

AU-01-2.6743.6.209.2016.KFI

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: sieci wodociągowej na dz. nr. 239/13, 239/15, 239/26, 271/1 obr. 103, Podgórze , ul. Złocieniowa Sucharskiego  w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-11-24
Data publikacji:
2016-11-24
Data aktualizacji:
2016-11-24