Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Sucharskiego, ul. Złocieniowa / dz. 692/4 obr.101 dz. nr 420/1,421/6 obr 103 Podgórze

AU-01-2-6743.7.82.2016.AST wniosek z 14. 10.2016 r.

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Przebudowa sieci wodociągowej Ø150, Ø100 żeliwo sferoidalne, zamierzonej na terenie przy ul. Sucharskiego, ul. Złocieniowej dz. nr 692/4 obr 101 Podgórze, dz. nr 420/1, 421/6 obr. 103 Podgórze w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2016-11-16
Data publikacji:
2016-11-16
Data aktualizacji:
2016-11-16