Dokument archiwalny
INFORMACJA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA ZJAWISKA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

INFORMACJA O PRAWDOPODOBIENSTWIE WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA NORMY DOBOWEJ STĘŻEŃ PYŁÓW PM10 NA OBSZARZE KRAKOWA

(prognoza IMGW)

 

Zjawisko: OSTRZEŻENIE SMOG - Jutro możliwe znaczne przekroczenie normy dobowej pyłu PM10.

Data i godzina wydania 20.10 2016 r. – godz. 12:00

Obszar: miasto Kraków.

Ocena: wg informacji uzyskanych na podstawie prognozy jakości powietrza IMGW,

w dniu jutrzejszym, istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczeń dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50 µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia przekroczenia poziomu średnich stężeń pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3, CZK w Krakowie poinformuje o tym fakcie jutro w godzinach porannych (około 8.00-9.00).

2. Niezależnie od działań podejmowanych przez CZK w Krakowie, zaleca się osobom odpowiedzialnym za ochronę ludności w poszczególnych jednostkach stałe kontrolowanie informacji o poziomie stężeń pyłów PM 10 pozyskiwanych

z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa. Dane są dostępne na stronie WIOŚ Kraków:

w dniu jutrzejszym:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57/dzienny/21.10.2016

 

3. Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2016-10-20
Data publikacji:
2016-10-20
Data aktualizacji:
2016-10-20