Dokument archiwalny
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi.

 

Konsultacje trwają od 5 do 18 października 2016 roku.

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji dostępny:

  1. na stronie: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/rpw2017 (wersja strony internetowej — tryb rekomendowany)* lub
  2. Na stronie ogłoszenia (wersja w pliku .doc).

 

Formularz konsultacji dostępny z poziomu strony internetowej: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/rpw2017 zapewniający organizacji udział on-line w prowadzonych konsultacjach należy wypełnić i wysłać do 18 października 2016 r.

 

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. na:

  • adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl, lub
  • numer faksu 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Organizacja decyduje o wyborze formy skutecznego zgłoszenia uwag do konsultowanego dokumentu.

 

Informacje dodatkowe:

* Minimalne wymagania techniczne jakie muszą być spełnione, by organizacja mogła skorzystać ze strony: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/rpw2017:

  • komputer z dostępem do internetu;
  • przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 – zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (wersji 36 lub nowszej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej);
  • zalecane ustawienia minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 1024.

 

Komunikat o rozpoczęciu konsultacji

[.DOC], [.PDF]

 

Treść projektu Programu

[.DOC], [.PDF]

 

Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków /Załącznik nr 1/

[.DOC], [.PDF]

 

Zasady powoływania oraz regulamin pracy komisji konkursowych /Załącznik nr 2/

[.DOC], [.PDF]

 

Zadania publiczne zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku /Załącznik nr 3/

[.XLS], [.PDF]

 

Zadania publiczne zaplanowane przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku /Załącznik nr 4/

[.XLS], [.PDF]

 

Uchwała nr 18/2016/III KRDPP/8 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opinii do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie./Załącznik nr 5/

[.DOC], [.PDF]

 

Formularz zgłaszania uwag

[.DOC], [.PDF]


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data aktualizacji:
2016-10-05