Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Stolarza dz. nr 708/3, 596, 713, 533/27, 533/28 obr. 101 Podgórze oraz na dz. nr 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 216/1, 217/9, 218/1, 219/13 obr. 102 Podgórze

AU-01-2.6743.7.64.2016.DLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia pn.: „Rozbudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej nr 32317 na dz. nr 708/3, 596, 713, 533/27, 533/28 obr. 101 Podgórze oraz na dz. nr 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 216/1, 217/9, 218/1, 219/13 obr. 102 Podgórze przy ul. Stolarza.”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ MARUSZCZAK
Data wytworzenia:
2016-10-04
Data publikacji:
2016-10-04
Data aktualizacji:
2016-10-04