Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Stacyjna 9A dz. 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze

AU-01-2.6743.7.61.2016.DLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa istniejących wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o. oraz przebudowa istniejącego przyłącza gazowego na działkach nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ MARUSZCZAK
Data wytworzenia:
2016-09-05
Data publikacji:
2016-09-05
Data aktualizacji:
2016-09-05