Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

  WS-04.6220.149.2015.MP

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 09 sierpnia 2016r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.149.2015.MP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, słaboprądową i telekomunikacyjną, odgromową, wodną, kanalizacyjną: sanitarną i deszczową, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania; oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 38/2, 32, 33, 34/4, 31, 36/3 obr. 8 Śródmieście oraz przebudową zjazdów na działkach nr 29, 30, 38/1, 34/3, 34/6, 41/1, 42/1 obręb 8 Śródmieście przy al. 29 Listopada w Krakowie”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: spółki AFI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 37, 30-348 Kraków)

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10 sierpnia 2016r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-08-10
Data publikacji:
2016-08-10
Data aktualizacji:
2016-08-10