Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Por. Emira i Królówka / dz. 107, 108/4, 35/4, 51, 50, 47, 46/6, 46/7, 93/2, 36/5, 36/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/5, 35/3, 35/2, 34/13, 34/11 / obr. 36 Podgórze

AU-01-2.6743.6.154.2016.ASR

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: budowa kablowej sieci nN 0,4kV związanej z projektowana kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV, zamierzonej na terenie przy ul. Por. Emira i Królówka, na działce nr 107, 108/4, 35/4, 51, 50, 47, 46/6, 46/7, 93/2, 36/5, 36/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/5, 35/3, 35/2, 34/13, 34/11 obr. 36 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2016-08-08
Data publikacji:
2016-08-08
Data aktualizacji:
2016-08-08