Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu al. 29 listopada i ul. Wileńskiej dz. nr 1094, 225 obręb 23 Śródmieście

AU-01-1.6743.7.57.2016.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy osiedlowej sieci cieplnej 2 x Dn 200 na działkach nr 1094, 225 obręb 23 Śródmieście w rejonie al. 29 listopada i ul. Wileńskiej w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2016-08-08
Data publikacji:
2016-08-08
Data aktualizacji:
2016-08-08