Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Czerwiakowskiego dz. 73/54, 73/71 obr. 58 Podgórze

AU-01-2.6743.6.128.2016.DLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy: sieci wodociągowej na dz. nr 73/54, 71/71 obr. 58 Podgórze w ul. Czerwiakowskiego w Krakowie.

 

Data decyzji sprzeciwu: 18.07.2016

Decyzja nr 41/S/2016


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ MARUSZCZAK
Data wytworzenia:
2016-08-04
Data publikacji:
2016-08-04
Data aktualizacji:
2016-08-04