Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Prof. Mariana Mięsowicza i ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 833, 851/2, 851/1, 812, 852/4, 853 obr. 34 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.151.2016.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci kablowej nn  wraz ze złączami kablowymi w rejonie ul. Prof. Mariana Mięsowicza i ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 833, 851/2, 851/1, 812, 852/4, 853 obr. 34 Krowodrza”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2016-08-03
Data publikacji:
2016-08-03
Data aktualizacji:
2016-08-03