Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Barycka dz. nr 1 obr. 98 i dz. nr 199/6 obr. 99 Podgórze

AU-01-2.6743.6.111.2016.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: budowa wodociągu w ul. Baryckiej w Krakowie na odcinku A-A1, zamierzonej na terenie przy ul. Baryckiej, na działkach nr 1 obr. 98 i dz. nr 199/6 obr. 99 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-07-22
Data publikacji:
2016-07-22
Data aktualizacji:
2016-07-22