Dokument archiwalny
Rozpatrzenia uwag

Rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów oraz prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "TONIE - WSCHÓD" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag),
- "TONIE - ZACHÓD" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag).


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2016-07-15
Data publikacji:
2016-07-15
Data aktualizacji:
2016-07-15