Dokument archiwalny
Zgłoszenie budowy- ul. Por.Emira dz.108/4 obr.36, Podgórze, Kraków

AU-01-2.6743.6.133.2016

Data zgłoszenia-: 09.06.2016.

Inwestor: Patryk Borowski

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- ul. Por.Emira dz.108/4 obr.36, Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data aktualizacji:
2016-06-10