Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lubostroń dz. 54/32,54/23,54/9,54/13,55/1,54/14,205/1,56/1,206/5,206/7 obr. 42 Podgórze

AU-01-2.6743.6.99.2016.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: budowa sieci wodociągowej, zamierzonej na terenie przy ul. Lubostroń, na działkach nr 54/32,54/23,54/9,54/13,55/1,54/14,205/1,56/1,206/5,206/7 obr. 7 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data aktualizacji:
2016-06-10