Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-06-13)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 06.06.2016 do 26.06.2016

- nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 135 o pow. 0,0316 ha, położona w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy al. 29 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu.

- obejmujące sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1419/2016 i 1421/2016 z dnia 01.06.2016 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1411/2016 r. z dnia 01.06.2016 r.

 

od 07.06.2016 do 27.06.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem nr 3 przy ul. Słoneckiego w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1447/2016 z dnia 03.06.2016r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1422/2016 z dnia 01.06.2016r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1448/2016 i nr 1441/2016 z dnia 03.06.2016 r.

 

od 08.06.2016 do 28.06.2016

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1464/2016 z dnia 3.06.2016 r.

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1420/2016 z dnia 01.06.2016r.

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1424/2016 z dnia 1.06.2016r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące część działki nr 116/36 oraz część działki 116/14 , obr. 11-Podgórze, ul. Dworska, na cel garaż oraz droga dojazdowa do garażu (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie.

 

 

od 09.06.2016 do 29.06.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1415/2016 z dnia 01.06.2016 r.

 

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 08.06.2016 do 28.06.2016

- dotyczące dwóch części (o pow. 0,0211 ha i o pow. 0,0015 ha), nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-06-10
Data publikacji:
2016-06-10
Data aktualizacji:
2016-06-10