Dokument archiwalny
Zawiadomienie dotyczące modernizacji obrębów nr 71, 72 jedn. ewid. Podgórze

Zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 71, 72 położonych w jednostce ewidencyjnej Podgórze.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało Geokart – International Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

 

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału Geodezji


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RAJMUND NIEMCZYK
Data wytworzenia:
2016-06-09
Data publikacji:
2016-06-09
Data aktualizacji:
2016-06-10