Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.1.399.2016.MMS Kraków, 09.06.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 01.06.2016 r. wydał decyzję nr 1208/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa parkingu naziemnego na działkach nr 53/27, 53/26, 53/18 obr. 80 Podgórze wraz z budową zjazdu, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia” przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji, postanowienia oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, tel. (0-12) 616 81 36; tel. wew. w budynku 8136), w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 800 - 1430.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-06-09
Data publikacji:
2016-06-09
Data aktualizacji:
2016-06-09