Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Truszkowskiego dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 71/10 obręb 40 Krowodrza

AU-01-1.6743.7.31.2016.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 71/7, 71/8, 71/9, 71/10 obręb 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2016-05-31
Data publikacji:
2016-05-31
Data aktualizacji:
2016-05-31