Dokument archiwalny
II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

 

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2016 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

Uwaga – od 1 stycznia 2016 r. zmiana konta bankowego!!!

 

 Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w PKO BP:

 

 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 

W dniu 31 maja (wtorek) będziemy przyjmować przedsiębiorców w godzinach 7.40 – 18.00 (pok. 604 na VI p.), kasa czynna do godz. 17.45.

 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190,9122,9306.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-19
Data aktualizacji:
2016-05-25