Dokument archiwalny
Ogloszenie o odwołaniu przetargu.

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK uprzejmie zawiadamia, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 8 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto – stosownie do zapisu zawartego ust. IV pkt 4 warunków wymienionego przetargu.

Przetarg miał się odbyć w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 800 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w Sali nr 303.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wpłacającego, lub w kasie Urzędu Miasta Krakowa, w przypadku wpłaty gotówkowej

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-04-28
Data publikacji:
2016-04-28
Data aktualizacji:
2016-04-28