Dokument archiwalny
Barometr Krakowski 2016

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski". W okresie od kwietnia do lipca, oraz w okresie wrzesień - październik ankieterzy odwiedzą grupę 1100 mieszkańców wyłonionych przez losowanie.

 

Barometr Krakowski to cykliczne badanie opinii mieszkańców Krakowa, dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz kierunków rozwoju naszego Miasta.

 

Inicjatywa Barometr Krakowski jest odpowiedzią władz Krakowa na większe potrzeby mieszkańców w zakresie współuczestniczenia w procesie zarządzania miastem. Wyniki badania będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez władze miasta w zakresie jego rozwoju, kształtowania polityki informacyjnej oraz posłużą do opracowania form partycypacji społecznej lepiej dopasowanych do potrzeb mieszkańców.

 

Wylosowani mieszkańcy otrzymali list zapowiedni od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Mieszkańców, którzy otrzymali list, w najbliższych tygodniach odwiedzą akredytowani z ramienia Urzędu Miasta Krakowa ankieterzy. Jeśli wylosowani wyrażą na to zgodę, udzielą wywiadu kwestionariuszowego.

 

Podczas badania, mieszkańcy są pytani m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście, zaufanie do poszczególnych instytucji miejskich, ocenę dostępności informacji na temat działań władz miasta oraz ocenę dostępności oraz skuteczności różnych form uczestnictwa mieszkańców we wspólnym zarządzaniu miastem. Mieszkańcy będą mieli możliwość dokonania oceny władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania miastem.

 

Opracowane wyniki badań zostaną przedstawione jesienią 2016 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2016-04-28
Data publikacji:
2016-04-28
Data aktualizacji:
2016-07-18