Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu / Ul.Galicyjska / dz. nr 443, 444, 445, 446, 447, 216/227, 216/229, 216/240, 216/241, 216/244, 216/246, obr.54, jedn. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.47.2016

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zamierzonej na terenie dz. nr 443, 444, 445, 446, 447, 216/227, 216/229, 216/240, 216/241, 216/244, 216/246, przy ul.Galicyjskiej, obr.54, jedn. ewid. Nowa Huta, w Krakowie.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-04-27
Data publikacji:
2016-04-27
Data aktualizacji:
2016-04-27