Dokument archiwalny
Informacja o umorzeniu postępowania / Dec. nr 116/U/2016 / ul. Orłowskiego / dz. nr 210/1 / obr. 14 / Śródmieście

AU-01-3.6743.6.60.2016

 

Decyzja: 116/U/2016

Data umorzenia: 08.04.2016

Inwestor: Magdalena Mróz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Ul.Orłowskiego, dz. nr 210/1, obr. 14, Śródmieście, Kraków

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-04-27
Data publikacji:
2016-04-27
Data aktualizacji:
2016-04-27