Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 12.04.2016 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

1. lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – strychu oznaczonego symbolem S1 o powierzchni użytkowej 147,03 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Czystej Nr 15 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, objętego KW KR1P/00537300/1 wraz z udziałem wynoszącym 1814/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 9 o powierzchni 0,0568 ha, położona w obrębie 62, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00337819/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 315 000,00 zł. Wadium wpłaciło 6 osób, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 455 200,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054). Nabywcą lokalu wraz z udziałem wynoszącym 1814/1000 części nieruchomości wspólnej ustalono Pana Lucjana Michałowskiego.

 

 

2. boksu garażowego Nr G 009 o powierzchni użytkowej 4,12 m2, położonego w zespole garaży w os. Spółdzielczym 14A wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony garaż, oznaczonej nr działki 20/9 o powierzchni 0,0005 ha, objętej KW KR1P/00518698/8 obręb 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 200,00 Wadium wpłaciły 2 osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 5 450,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nabywcą garażu wraz z nieruchomością gruntową ustalono Pana Stanisława Wójcika.

 

 

3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Laskowej składającej się z działki oznaczonej nr 283/3 o powierzchni 0,1431 ha, objętej KW KR1P/00458770/8, oraz udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej nr działki 283/4 o powierzchni 0,0182 ha, objętej KW KR1P/00344138/4. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 24.10.2008 r. została wydana decyzja nr AU-2/7331/3859/08 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą działka nr 283/3 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 171 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 172 710,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT w kwocie 32 295,37 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalony został Pan Łukasz Gawor.

 

 

 

 

Ponadto przeprowadzono przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr U1 o powierzchni użytkowej 21,63 m2, położonego w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ul. Rydlówka Nr 34 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.04.2103 r. udziału wynoszącego 23/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96/10 o powierzchni 0,0205 ha, położonej w obrębie 30, jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00198823/4. Cena wywoławcza wynosiła 45 600,00 zł, w tym cena lokalu użytkowego wynosiła 43 890,00 zł, natomiast cena nieruchomości gruntowej wynosiła 1 710,00 zł. Przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2016-04-22
Data publikacji:
2016-04-25
Data aktualizacji:
2016-04-25