Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zobacz wyniki konkursu: zarządzenie Nr 765/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” .

 

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2016-03-30
Data publikacji:
2016-03-30
Data aktualizacji:
2016-03-31