Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Moszyńskiego dz. 196/2, 196/2, 195/1 obr. 88

AU-01-2.6743.7.24.2016

Data zgłoszenia: 21.03.2016

Inwestor: Bogdan Bobola

Rozbudowa sieci napowietrznej ul. Moszyńskiego dz. 196/2, 196/3, 195/1 obr. 88 Podgórze.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2016-03-22
Data publikacji:
2016-03-22
Data aktualizacji:
2016-03-22