Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul.Koletek / dz. nr 144 / obr 3

AU-01-3.6743.6.13.2016

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zamierzonej na terenie dz. nr 144, obr.3, jedn. ewid. Śródnieście przy ul.Koletek, w Krakowie.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-03-03
Data publikacji:
2016-03-03
Data aktualizacji:
2016-03-03