Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Bracka / dz. nr 591, obr 1

AU-01-3.6743.7.49.2015

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: przebudowa sieci wodociągowej, zamierzonej na terenie dz. nr 591, obr. 1 jedn. ewid. Śródmieście przy ul.Brackiej, w Krakowie.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-02-23
Data publikacji:
2016-02-23
Data aktualizacji:
2016-02-23