Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul.Niemena, Księcia Józefa, Oszustowskiego dz. 104/6, 103/5, 115/1, 115/2, 533/1 obr. 20, 21

AU-01-1.6743.6.155.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ul. Niemena, Księcia Józefa i Oszustowskiego dz. 104/6, 103/5, 115/1, 115/2, 533/1 obr. 20, 21 Krowodrza, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2016-02-15
Data publikacji:
2016-02-15
Data aktualizacji:
2016-02-15