Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Armii Krajowej/Katowicka dz. 535, 516/1, 515/3, 513/4, 512/3, 511/3, 508/2, 507/2, 504/2, 501/2, 500/2, 591, 588, 481/1, 480/3, 562/9, 562/10, 562/11, 528/3 obr. 40

AU-01-1.6743.6.152.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Katowickiej na dz. dz. 535, 516/1, 515/3, 513/4, 512/3, 511/3, 508/2, 507/2, 504/2, 501/2, 500/2, 591, 588, 481/1, 480/3, 562/9, 562/10, 562/11, 528/3 obr. 40, Krowodrza.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2016-02-15
Data publikacji:
2016-02-15
Data aktualizacji:
2016-02-15