Dokument archiwalny
Zgłoszenie budowy- ul. Jachimeckiego ,dz.96/18,96/19,96/20,96/21,96/12,313/2 obr.3,jedn.ewid.Podgórze,Kraków

AU-01-2.6743.6.25.2016

Data wniosku: 11.02.2016

Inwestor: Dariusz Matuszkiewicz

Budowa miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Jachimeckiego ,dz.96/18,96/19,96/20,96/21,96/12,313/2 obr.3,jedn.ewid.Podgórze,Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2016-02-12
Data publikacji:
2016-02-12
Data aktualizacji:
2016-02-12