Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / Ul.Podbipięty / dz. nr 304/3, 304/13, 315/2

AU-01-3.6743.6.20.2016

 

Data zgłoszenia : 04.02.2016

Inwestor :MPWiK S.A.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Ul.Podbipięty / dz. nr 304/3, 304/13, 315/2, obr.58, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-02-05
Data publikacji:
2016-02-05
Data aktualizacji:
2016-02-05