Dokument archiwalny
Wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, dla obszarów:
"BIEŃCZYCE - SZPITAL" (Odnośnik do strony planu),
"PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA" (Odnośnik do strony planu).
Wyłożenia dla obu planów trwać będą od 23 listopada do 21 grudnia 2015 r. - terminy dyskusji publicznej oraz terminy i sposoby składania uwag w treści ogłoszeń.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2015-11-23
Data publikacji:
2015-11-23
Data aktualizacji:
2015-11-23