Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

Zawiadamia się, że w lokalu Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 22, w terminie od 30.11.2015 r. do 18.12.2015 r., w godz. od 8.30 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 20 położonego w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta.

 

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

 

 

• rejestru gruntów,

• rejestru budynków,

• rejestru lokali,

• kartotek budynków,

• kartotek lokali,

• mapy ewidencyjnej

 

 

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 542).

 

 

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału Geodezji


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2015-11-16
Data publikacji:
2015-11-16
Data aktualizacji:
2015-11-16