Dokument archiwalny
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W SZKOŁACH

W listopadzie zostaną opublikowane wyniki badań ankietowych pn. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Krakowa” oraz „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Krakowie w ocenie nauczycieli”, przygotowanych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Pracownię Badawczo-Psychologiczną z Warszawy. 9 listopada 2015 r. w godzinach 11:30-14:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa raport z tych badań przedstawi Bogusław Prajsner, kierownik projektu, były wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich z obszaru spraw społecznych, edukacji i profilaktyki oraz reprezentanci szkół objętych badaniami, policji, instytucji pomocowych, specjalistycznych i organizacji, zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, wychowawcy.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2015-10-26
Data publikacji:
2015-10-26
Data aktualizacji:
2015-10-26