Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Becka dz. 326/3, 367 obr.51

AU-01-1.6743.6.69.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wsniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez inwestora jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 326/3, 367 oraz na części dz. 367 obr. 51 Krowodrza ul. Becka oraz budowa sieci wodociągowej na dz. 326/3 obr. 51 Krowodrza.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data aktualizacji:
2015-10-13