Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Natansona dz. 792 obr. 29

AU-01-1.6743.7.21.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wsniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez inwestora jako przebudowa sieci wodociągowej DN300 mm żeliwo sferoidalne ul. Natansona na odcinku A-B, L=95,0 zlokalizowanej na dz. 792 obr. 29 Krowodrza, Kraków.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data aktualizacji:
2015-10-13