Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zielone Wzgórze dz.14/2 obr. 26

AU-01-1.6743.7.30.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wsniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez inwestora jako przebudowa linii napowietrznej 15 KV dz. 14/2 obr. 26 Krowodrza, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data aktualizacji:
2015-10-13