Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul. Reduta / dz. nr 86/9

AU-01-1.6743.6.101.2015

 

Data złożenia : 02.10.2015

Inwestor : Tauron Dystrybucja S.A.

Posadowienie stacji trafo dwutransformatorowej oraz oświetlenia zewnętrznego.

Ul. Reduta, dz. nr 86/9,78/1, 78/2, 76/2 obr. 21 jedn. ewid. Śródmieście Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-10-06
Data publikacji:
2015-10-06
Data aktualizacji:
2015-12-18