Dokument archiwalny
Trwają konsultacje programu współpracy GMK z NGOs na rok 2016

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 12 października br. (poniedziałek) w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20.


2 października 2015r. Wydział Spraw Społecznych UMK rozpoczął konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W ramach trwających konsultacji, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych we współpracy z podmiotami trzeciego sektora - realizującymi na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków zadanie publiczne pn. „Centrum Obywatelskie" - organizuje spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.


Głównym tematem konsultacji będzie zakres zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym do realizacji w roku 2016 (załącznik nr 3 do projektu Programu).

 

Spotkanie zaplanowano w otwartej formule stoisk konsultacyjnych - czynnych w godzinach 14.00-18.00 - pozwalającej na udział w konsultacjach w wybranym przedziale czasowym i umożliwiającej indywidualne konsultacje w wybranych obszarach.


Obszary współpracy, w których będzie można zasięgnąć informacji oraz zgłosić uwagi to między innymi:

  • pomoc społeczna,
  • kultura,
  • sport,
  • zdrowie i niepełnosprawność,
  • przedsiębiorczość,
  • ochrona środowiska.

Pracownicy Centrum Obywatelskiego będą pomagać w odnalezieniu się w przestrzeni stoisk i ich obszarów merytorycznych.

 

Na pytania dotyczące zadań realizowanych we współpracy Gminy i NGOs odpowiedzą pracownicy Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.


Spotkanie odbędzie się w miejscu realizacji projektu „Centrum Obywatelskie" – w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Reymonta 20, w sali konferencyjnej nr 40 (I piętro) wejście od Parku Jordana oznaczone literami LE.

 

Zapraszamy do przyjścia z dziećmi, dla których będzie otwarty kącik małego obywatela.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2015-10-06
Data publikacji:
2015-10-06
Data aktualizacji:
2015-10-06