Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul. Ogrodnicza / dz. nr 561/63, 561/62, 561/66, 561/67, 653/7, 653/8, 655/4, 655/6, 655/7, 655/2,655/8

AU-01-3.6743.6.92.2015

 

Data zgłoszenia : 25.09.2015

Inwestor : Salwator Inwestycje Sp. zo.o.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalno-usługowych.

Ul. Ogrodnicza, dz. nr : 561/63, 561/62, 561/66, 561/67, 653/7, 653/8, 655/4, 655/6, 655/7, 655/2,655/8, obr.4, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-09-28
Data publikacji:
2015-09-28
Data aktualizacji:
2015-09-28