Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul. Chrzanowskiego / dz. nr 183/2

AU-01-2.6743.6.76.2015

 

Data zgłoszenia : 09.09.2015

Inwestor : Mirella Rawińska, Gracjan Rawiński

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Lokalizacja : ul. Chrzanowskiego, dz. nr 183/2, obr. 93, jedn. ewid. Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11