Dokument archiwalny
Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot. suszy

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuję, iż Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r., suszy, w którym przewiduje się m.in. możliwość udzielenia poszkodowanym producentom rolnym pomocy.

 

Szczegółowa informacja dot. suszy


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11