Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2015/1/20 ul. Tomickiego 17

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TOMICKIEGO 17

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU

3. Własność budynku: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

4. Wielkość i struktura mieszkania:

1 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 35,77 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZ., CO, WINDA,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i opłat eksploatacyjnych: 491,48 zł + 135 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią do 40 m2

- Wyposażenie techniczne: standardowe

- Lokalizacja: Kraków - Podgórze

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 10.09.2015 r.

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11