Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2015/2/42 ul. Cieślewskiego 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. CIEŚLEWSKIEGO 3

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 48,27 m2

KONDYGNACJA – III PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZ., CO,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i opłat eksploatacyjnych: 379,88 zł + 250,24 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 2 pok.

- Wyposażenie techniczne: bez gazu

- Lokalizacja: Nowa Huta wykluczona

- Inne: dobry stndard

9. Data złożenia oferty: 9.09.2015 r.

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2015-09-11
Data publikacji:
2015-09-11
Data aktualizacji:
2015-09-11