Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.250.2015.WKA Kraków, dnia

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 31.08.2015r. wydał decyzję nr AU-2/6733/311/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa magistrali wodociągowej Dn800 w ul. Żołnierskiej w Krakowie, na działkach nr 464, 37/4 obr.28 Podgórze, w ramach inwestycji: Budowa magistrali wodociągowej DN800 Krzemionki-Mistrzejowice węzły 1-1a-1b-1c-1d-1e-2-3-4-5 od ul. Abrahama/Jerozolimskiej do ul. Lipskiej w Krakowie l=2570,0”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2015-09-08
Data publikacji:
2015-09-08
Data aktualizacji:
2015-09-08